English Tiếng Việt

尊爵溫和型高壓氧艙

尊爵溫和型高壓氧艙(俗稱)“粟田”溫和型壓力艙
“OxyUCAB” Mild Hyperbaric chamber

 

“粟田”溫和型壓力艙  衛部醫器製字第005213號

 

TOP
法喬門診表